And the 3 finalists are…

For English – scroll down
Version Français ci-dessous

NEDERLANDS

De European Reggae Contest werd enkele jaren geleden opgestart met als doel om Europese Reggae-bands meer onder de aandacht te brengen. Binnen enkele jaren groeide de ERC uit tot een wedstrijd met deelnemers van over heel Europa die zich door regionale selectierondes moeten plaatsen voor een Europese live-finale. Deze selecties gebeuren door een professionele en een publieksjury in 2 rondes. In een online-selectieronde worden drie bands geselecteerd die kunen deelnemen aan de regionale live-finale. Tijdens deze finale wordt de uiteindelijke winnaar verkozen, opnieuw door een professionele en een publieksjury.

De eerste kwalificatie-ronde richting de European Reggae Contest 2011 is ten einde. Op basis van het aantal stemmen uitgebracht door het publiek én de puntenwaardering door de 14-koppige jury zijn Dr. Blue Beat, Jamapara & The Batalion en Wahwahsda de drie uitverkoren bands die gaan optreden in de Benelux Finale op vrijdag 15 april in de Muziekgieterij te Maastricht. De winnaar van deze ‘live’ finale ontvangt het aantrekkelijke prijzenpakket en gaat de Benelux vertegenwoordigen tijdens de Europese Finale in Barcelona.

Een korte introductie van de drie finalisten :

Dr. Blue Beat (Peer, België) : De eerste Ska band die erin geslaagd is om door te dringen tot de Benelux finale. Ze laten met name de oorspronkelijke “skabeat” met zijn authentieke “upbeat swing” uit de jaren vijftig en zestig herleven, echter wel vermengd met hun eigen stijl en frisse arrangementen.

Jampara & The Batalion (Amsterdam, Nederland) : Sinds eind tachtiger jaren is de Afrikaanse artiest Jampara al actief in de reggae scene. Niet echt een veelbelovend nieuw talent, maar eerder een doorgewinterde veteraan. In 1995 verzorgde hij het eerste optreden samen met The Batalion als voorprogramma van Burning Spear. Sindsdien waren ze regelmatig te zien in het clubcircuit en op festivals.

Wahwahsda (Antwerpen, België) : In 2009 verscheen de in eigen beheer opgenomen debuut cd “Shiva Regal” van deze band, die zich met name onderscheidt door het combineren van Engelstalige zang en Vlaamse rap met teksten die ertoe doen. Een jonge band met veel potentie, die muzikaal gezien wel nog in een groeifase zit. Vorig jaar ondanks veel stemmen van het publiek net niet een finaleplaats, nu dus wel.

Meer info : www.beneluxreggaecontest.eu of www.mtownreggae.runn.nl

ENGLISH

The European Reggae Contest was launched a few years ago with the aim to gain more attention for European reggae bands. Within a few years the ERC evolved into a competition with participants from all over Europe and regional qualifying rounds for a place in the European live finale. These selections, done by a professional jury and the audience, span two rounds. Via online voting three bands are selected to participate in the regional live finale. During this final the eventual winner will again be chosen by a professional jury and the audience.

The first qualifying round towards the European Reggae Contest 2011 has ended. Based on the number of votes casted by the public and the scores of the 14-member jury, Dr. Blue Beat, Jamapara & The Batalion, and Wahwahsda are the three chosen bands that are going to perform at the Benelux finals on Friday, April 15th, at the Muziekgieterij in Maastricht. The winner of the live final will receive an attractive prize package and will represent the Benelux at the European Final in Barcelona.

A brief introduction of the three finalists :

Dr. Blue Beat (Peer, Belgium) : The first Ska band that has managed to enter the Benelux finals. They revive the original “skabeat” with its authentic “upbeat swing” from the fifties and sixties, however mixed with their own style and fresh arrangements.

Jampara & The Batalion (Amsterdam, the Netherlands) : Since the late eighties the African artist Jampara has been active in the reggae scene. He’s not exactly a promising new talent, but rather a seasoned veteran. In 1995 he did his first gig with The Batalion as support act of Burning Spear. Since then they were regularly performed in clubs and at festivals.

Wahwahsda (Antwerp, Belgium) : In 2009 appeared the self-produced debut album “Shiva Regal” of this band, which is particularly distinguished by the combination of English singing and Flemish rap with lyrics that matter. A young band with great potential, but musically still growing. Last year, despite many voices of the public, the band didn’t reach the finals, so now.

more info : www.beneluxreggaecontest.eu or www.mtownreggae.runn.nl

FRANCAIS

Depuis quelques années déjà, le European Reggae Contest (ERC) est organisé avec l’objectif de générer une plus grande attention aux artistes reggae en Europe. Pendant les années le ERC est devenu un concours avec des participants vennant de partout en Europe. Plusieurs présélections sont maintenant en cours en Europe avec un seul but: réprésenter sa region dans la grande finale européenne à Barcelone.

Entre-temps, la premiére selection pour le Benelux est faite. Le publique a voté, ainsi qu’un jury de 14 professionels. Suivant les votes, 3 groupes ont été sélectionnés pour jouer la finale du Benelux Reggae Contest (BRC), qui aura lieu le 15 avril au ‘Muziekgieterij’ à Maastricht (NL). Pendant cette finale, le jury et le publique vont sélectionner un vainqueur qui partira pour jouer la grande finale à Barcelone.

Voici les 3 groupes qui vont jouer la finale du Benelux Reggae Contest: Dr. Blue Beat, Jampara & The Batalion et Wahwahsda. Le vainqueur réprésentera le Benelux au finale du European Reggae Contest, le 2 juin à Barcelone, et gagnera en plus l’ensemble des prix qu’on a composé avec nos partenaires.

Voici une petite présentation des finalistes:

Dr. Blue Beat (Peer, Belgique): le premier groupe ska à jouer la finale du BRC avec un mélange du ‘skabeat’ et de ‘upbeat swing’, son original et authentique des années ’50 et ’60. Bien sûr avec des arrangements modernes et dans un style personel.

Jampara & The Batalion (Amsterdan, Pays-Bas): depuis le fin des années ’80, l’Africain Jampara est actif dans le reggae. Pas vraiment un jeune talent, plutôt un veteran expérimenté. En 1995, Jampara & The Batalion a joué en support pour Burning Spear. Après il a continué dans le circuit des clubs et des festivals.

Wahwahsda (Anvers, Belgique): en 2009 Wahwahsda a sorti ‘Shiva Regal’, un premier cd en gestion propre. Jeune groupe qui chante en Anglais et rappe en Flamand. C’est sur qu’ils ont du potentiel, mais est’ce-que ça sera musicallement suffisant pour gagner la finale?

Info: www.beneluxreggaecontest.eu et www.mtownreggae.runn.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*